Welkom bij het
Zorg- en Veiligheidshuis
Brabant Zuidoost

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat reguliere zorg- en veiligheidsprocessen geen oplossing bereiken. Dan zijn regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen.

De regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost brengen professionals uit de domeinen zorg en veiligheid en de 21 regiogemeenten (zie hieronder) bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Het ZVHHBZO bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

regio brabant zuid oost

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT