Nieuwsbrief 8 – juli 2017

Welkom

In deze nieuwsbrief onder meer:

* Hoe tevreden zijn jullie over de adviesrol van VHHBZO?
* Kijkje in de keuken: volg een casus op de voet
* Fijne vakantie / zomer!

Suggesties, ideeën, tips, op- of aanmerkingen? We horen ze graag!

namens alle collega’s,
Tom Pietermans, ketenmanager

Meer of nee?

Collega(‘s) aanmelden of deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen?
Mail naar info@vhhbzo.nl

Fijne vakantie!

Wel of niet eropuit in binnen- of buitenland?

Wij wensen iedereen een welverdiende prettige vakantie en een fijne zomer!

Volgende nieuwsbrief

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt in het najaar. Daarin komt in elk geval een verslag van de netwerkbijeenkomst op maandag 25 september.

Tips en suggesties voor onderwerpen? Die zijn altijd welkom!

Dit najaar kijkje in de keuken:
een casus op de voet gevolgd

In aanvulling op de casussen ‘Uit de praktijk’ in deze nieuwsbrief en op onze website vhhbzo.nl gaan we via dezelfde media een casus ‘live’ volgen. We selecteren daarvoor een casus die ‘vers’ is aangemeld.

Vanzelfsprekend geanonimiseerd volgen we de zaak op de voet in diverse afleveringen, en laten in openheid zien wat er goed én misschien minder soepel gaat. We geven daarmee een blik achter de schermen, en inzicht in de manier van werken van de informatie- en procesregisseurs van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. De eerste aflevering staat in de volgende nieuwsbrief.

 

 

Tevredenheid over adviesrol Veiligheidshuis

(Keten)partners en professionals weten ons steeds beter te vinden voor gewaardeerde, doelgerichte adviezen over problematische casussen, blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek.

Het VHHBZO heeft tal van taken. Voorop staan het faciliteren en regisseren van het proces bij ketenoverstijgende, complexe zorg- en veiligheidsproblemen, plus het signaleren van relevante trends, ontwikkelingen en knelpunten op dit gebied. Als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek fungeren we bovendien als vraagbaak voor ketenpartners en professionals. Met onze adviezen vullen we die taak in.

Gegeven adviezen
We houden bij wie, uit welke gemeente, welke adviesaanvragen doet. Procesondersteuner Marieke Teunissen registreert alle adviezen: “De meeste vragen blijken van gemeenten te komen. Het afgelopen half jaar (Q1 en Q2) is ons 53 keer om advies gevraagd. De vragen gaan vaak over de criteria voor Casus op Maat. We geven bovendien structureel advies als een aangemelde casus niet als COM-zaak wordt opgepakt. We pakken dan altijd onze adviesrol en helpen de aanmelder sowieso op weg.”

We zijn blij dat we onze expertise daarvoor kunnen benutten. Om te bezien of onze adviesrol nog beter kan, monitoren we deze functie, aldus Marieke: “We bellen gegeven adviezen na voor feedback, om ervan te leren en onze rol nog sterker te kunnen invullen. We vragen wat het adviesgesprek opleverde en of het meerwaarde had. Ook willen we graag weten of iemand zich voldoende geholpen voelt en dus tevreden is over het advies van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Tot slot informeren we naar eventuele verbetervoorstellen. Over het algemeen zijn de reacties positief. Adviezen blijken bij te dragen aan het vlot trekken van casussen.”

Enkele (geanonimiseerde) reacties die tijdens deze monitoring werden gegeven:

“Het advies heeft duidelijk richting gegeven. De situatie is daarna minder urgent geworden. Het advies heeft melder als positief ervaren, evenals de snelheid van jullie reactie. Melder voelde zich serieus genomen.”

“De samenwerking met het VHH liep perfect. De vraag is naar tevredenheid opgepakt. Met name de samenwerking, afstemming en duidelijke afspraken zijn als positief ervaren.”

“Betrof een casus die volledig vastzat door falende hulpverlening en het feit dat partijen niet verbonden waren. Door het advies van het VHH zijn er andere stappen gezet, zijn er nieuwe handvatten gevonden en is er verbinding tot stand gekomen. Achteraf gezien had melder eerder advies moeten vragen. Ze gaf aan dat de mogelijkheid om advies te vragen bij het VHH onvoldoende bekend is.”

“Het advies had zeker meerwaarde. Er werd duidelijk meegedacht in de proceslijn en voor de melder werd helder welke stappen zij zelf nog kon zetten. Er werd actief meegedacht wat als zeer positief is ervaren.”

“Advies is naar tevredenheid geweest. Melder heeft duidelijk richting gekregen over hoe verder en welke stappen zij zelf nog kan zetten. Daarnaast is helder geworden wat de criteria van een COM zijn. Voor nu is het advies voldoende en kan het voorliggend veld zelf verder. Mogelijk dat het op een later moment alsnog een COM wordt.”

Vragen staat vrij
Meer weten over Casus op Maat, ook wanneer een casus nog niet is aangemeld? We helpen graag met advies: bel (0492 – 587987) of mail ons (casus.op.maat@vhhbzo.nl)!

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT