Nieuwsbrief juli 2018

Welkom

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Personele wisselingen
  • Samenstelling dagelijks bestuur

Suggesties, ideeën, tips, op- of aanmerkingen? We horen ze graag!

namens alle collega’s,
Tom Pietermans, ketenmanager

Gaat u akkoord?

Vanzelfsprekend werken wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, de Nederlandse wettelijk variant van de Europese General Data Protection Regulation). 

Dat betekent onder meer dat wij uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Verder gebruiken we gegevens uitsluitend voor onze werkzaamheden, conform (partner-)afspraken.

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@vhhbzo.nl en we halen uw gegevens direct uit de maillijst.

Dagelijks bestuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er diverse wethouderswisselingen geweest in de 21 regiogemeenten.

Daardoor moet ons dagelijks bestuur ook grotendeels opnieuw vorm krijgen. Burgemeesters Paul Verhoeven (voorzitter), Frank van der Meijden en Jetty Eugster blijven op hun post. De overige vier posities in het DB worden nu ingevuld. Zodra bekend is welke wethouders dat worden, laten we het u weten.

Personele wisselingen

Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost zijn er diverse veranderingen te melden.

Tom

Manager Tom Pietermans verlaat ons om op 16 juli te starten als directeur van Veilig Thuis Midden Brabant: “Vanwege een reorganisatie bij moederorganisatie Raad voor de Kinderbescherming wilde ik zelf loopbaanregie houden en hiermee een verplicht traject vermijden, dus ging ik me extern oriënteren. Toen ging het ineens heel snel.”

Ad interim werd Tom per 2 juli opgevolgd door Godfried van Gestel. Godfried is nog actief als (interim-)hoofd Openbare Orde & Wijkbeheer bij gemeente Maassluis en directeur van intGGr.

Onder Godfried’s interim leiding komt er op termijn een vacature voor manager ZVHHBZO en zullen sollicitatierondes worden gehouden.

Leonie

Procesregisseur Leonie Neggers is per eind mei teruggekeerd naar moederorganisatie Raad voor de Kinderbescherming: “Ik miste werken met jeugd, merkte ik.”

Meer of nee?

Collega(‘s) aanmelden of deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Mail naar secretariaat@vhhbzo.nl

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT