Nieuwsbrief juni 2017

Welkom

In deze nieuwsbrief onder meer:

* Meerjarenagenda (Zorg- en) Veiligheidshuizen
* Nieuwe collega’s
* Binnenkort: netwerkbijeenkomst
* Inspiratiesessie Aanpak Voorkoming van Escalatie (AVE)

Suggesties, ideeën, tips, op- of aanmerkingen? We horen ze graag!

namens alle collega’s,
Tom Pietermans, ketenmanager

Meer of nee?

Collega(‘s) aanmelden of deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen?
Mail naar info@vhhbzo.nl

Meerjarenagenda (Zorg- en) Veiligheidshuizen 2017 – 2020

Tijdens de goedbezochte Dag van Zorg en Veiligheid in Den Bosch op 22 mei presenteerden de Nederlandse (Zorg- en) Veiligheidshuizen hun actieagenda tot 2020.

De agenda voor 2017-2020 legt de focus voor de komende jaren voor alle (zorg- en) veiligheidshuizen nog meer op de verbinding van veiligheid en zorg, beaamt Tom Pietermans: “Goede verbinding en afstemming tussen zorg en veiligheid zijn nodig om complexe casussen beheersbaar te krijgen en op te lossen.” Hij onderschrijft de doelstellingen op de niveaus Huis op orde en Verbinding met de omgeving: “En op de specifieke thema’s Aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme en Sluitende aanpak personen met verward gedrag zijn we als Veiligheidshuis Brabant Zuidoost al goed aan het voorsorteren.”

Positieve reacties

De meerjarenagenda is positief ontvangen, ook door bestuursleden van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost die erbij waren in Den Bosch. Raf Daenen (wethouder Oirschot): “Lef, kennis en kennissen vormen de basis van een goede professional. Bij voorkomen van escalaties gaat het om inschatten van gevaar, benoemen van concreet gedrag en nemen van verantwoordelijkheid.”
Caroline van Brakel (wethouder Nuenen): “Met een goede verbinding van zorg en veiligheid is goed maatwerk te leveren.”
Burgemeester Marga Vermue van Cranendonck vond het eveneens een interessante dag: “De quote van professor John Goedee (bijzonder hoogleraar ketensamenwerking aan de Universiteit van Tilburg – red.) is mij het meest bijgebleven; dat samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners een echte must is. Ter onderbouwing gaf hij inzicht in de kosten van één zaak van huiselijk geweld, die 200.000 euro zouden zijn. Zijn oproep was dan ook dat we, door samen te werken, zulke kosten dus fors kunnen reduceren. En net als Raf Daenen vond ik de uitspraak: Besturen met Lef, Kennis en Kennissen een hele mooie!”

Jannie Visscher (wethouder Eindhoven): “De kern van de transformatie in het sociale domein is dat je redeneert vanuit mensen, in plaats van vanuit verschillende deskundigheden en expertise. Dus wat heeft een kind, mens, gezin nodig om de problemen opgelost te krijgen. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat de domeinen veiligheid en zorg goed samenspel hebben. Wat op mij het meeste indruk maakte was professor Goedee die duidelijke randvoorwaarden voor succesvol samenspel noemde: Samenwerken kan alleen als je informatie deelt en regie voeren kan alleen als je de kritische prestatie-indicatoren samen ontwikkelt en formuleert. Klinkt bijna als een open deur, maar in de praktijk van alledag kan het beter. Belangrijke les. Er waren veel mensen gekomen die de samenwerking écht willen verbeteren.”

De volledige meerjarenagenda 2017-2020 is hier te vinden (pdf).

 

Netwerkbijeenkomst
maandag 25 september

Op maandag 25 september hebben we weer een interessante netwerkbijeenkomst rond een actueel thema op de agenda staan.

Nadere informatie over het programma van 11.00 tot 14.30 uur volgt in de uitnodiging.

Zet de datum vast in je agenda!

Nieuwe collega’s

Per 1 juni is ons team uitgebreid met drie procesregisseurs.

De nieuwe collega’s zijn Esther Smeets-Carmiggelt (vanuit het OM), Leonie Neggers (Raad voor de Kinderbescherming) en Manon Veendrick (gemeente Nuenen).
Zij vullen het team aan omdat op termijn PGA-regisseur Eric van Kessel terugkeert naar de gemeente Eindhoven en procesregisseur Karim Ajouaou  in uren afbouwt, omdat hij werkzaamheden buiten het Veiligheidshuis gaat uitvoeren.
Zodra Esther, Leonie en Manon zijn ingewerkt, gaat Jacqueline van Dooren zich naast Koen Zwanenberg ook meer richten op informatieregie.

Esther was parketsecretaris bij het OM. De laatste twee jaar nam zij als OM-duolid deel aan het landelijk kwaliteitsprogramma van het OM en Politie in district Helmond, om de ketenprocessen en de verbinding tussen beide organisaties te verbeteren.

Manon was zeven jaar juridisch (beleids)medewerker handhaving bij de gemeente Nuenen. Het afgelopen jaar had zij diverse welzijnstaken in haar portefeuille, waaronder zorg en veiligheid.

Leonie was de afgelopen jaren werkzaam als professionele coach en adviseur
in de jeugdbescherming bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Inspiratiesessie Aanpak Voorkoming van Escalatie (AVE)

Begin juni organiseerden wij een tweedelige AVE-inspiratiesessie voor de gemeenten van het basisteam Peelland. De eerste sessie was vooral theoretisch, maar wel met interactie en veel vragen vanuit de deelnemers. In de tweede sessie gingen we de diepte in, op basis van door deelnemers aangeleverde casuïstiek.

Het aanbod van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost voor een inspiratiesessie AVE geldt voor alle gemeenten in de basisteams Eindhoven, De Kempen, Peelland en Dommelstroom. In deze sessies willen we kennis laten maken met het escalatiemodel zorg- en veiligheidsketen.

Interesse? Mail naar info@vhhbzo.nl.

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT