Nieuwsbrief november 2019

Welkom

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Pilot regionale aanpak voor personen met verward gedrag en hoog veiligheidsrisico
  • Sterkere regionale samenwerking in brede aanpak radicalisering

Suggesties, ideeën, tips, op- of aanmerkingen? We horen ze graag!

namens alle collega’s,
Godfried van Gestel, ketenmanager

Voortgang privacyprotocol

Gegevensuitwisseling is cruciaal in de ketensamenwerking rond casussen.

Sinds afgelopen voorjaar is er de geactualiseerde versie van het Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein, dat nu breder toepasbaar is in samenwerkingsverbanden. Ook is er nu een webtool voor casusoverleg over complexe, meervoudige casuïstiek. Beide instrumenten zijn up-to-date wat betreft AVG en overige privacyvoorschriften.

Stand van zaken vacature

Op de vacature ‘manager ZVHHBZO’ hebben diverse gekwalificeerde kandidaten gereageerd.

Met hen zijn gesprekken gevoerd en assessments gehouden. De selectie heeft plaatsgevonden en we zijn met één kandidaat in de afrondende fase. We verwachten deze maand de nieuwe manager bekend te kunnen maken.

Mijlpaaltje

De expertise van het ZVHHBZO is in trek. Vorige maand werd de mijlpaal aangetikt van honderd onderhanden casussen. Ter vergelijking: in geheel 2018 waren 89 COM-casussen onder handen. Vorig jaar zijn 53 zaken in procesregie genomen en liepen 36 COM-zaken door die startten in 2017 of eerder.
Ook wat betreft PGA is er een toename in het aantal casussen. In 2018 waren 80 PGA-casussen onder handen, dit jaar al 96. Rekening houdend met de afgesloten zaken is er nu een actuele caseload van 76 lopende casussen. Dat ketenpartners ons ook hiervoor weten te vinden en de toegevoegde PGA-waarde zien, blijkt uit het toenemend aantal aanmeldingen door de lokale driehoek: 13 keer in 2018, ten opzichte van 15 keer tot nu toe in 2019, waarbij er nog een aantal aanmeldingen in de pijplijn zit.

Beheer

We zijn op dit moment in overleg met de gemeente Helmond om beheerszaken over te dragen. Het is de bedoeling dat de gemeente, al verhuurder van onze huisvesting, ook de automatisering en informatisering gaat beheren en ondersteuning in personeelsbeheer en financiële deskundigheid gaat bieden. Het algemeen bestuur heeft daar tijdens de oktobervergadering mee ingestemd. Het college van B&W van Helmond moet nog groen licht geven.

Pilot regionale aanpak voor personen met verward gedrag en hoog veiligheidsrisico

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Sterkere regionale samenwerking in brede aanpak radicalisering

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Meer of nee?

Collega(‘s) aanmelden of deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Mail naar secretariaat@vhhbzo.nl

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT