Nieuwsbrief oktober 2018

Welkom

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017 – 2020

  • Samenstelling dagelijks bestuur

Suggesties, ideeën, tips, op- of aanmerkingen? We horen ze graag!

namens alle collega’s,
Godfried van Gestel, ketenmanager

Meerjarenagenda 2017 – 2020

De meerjarenagenda voor de 32 Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is volop in uitvoering. Doel is dat zij zich ontwikkelen tot dé regionale expertisecentra complexe casuïstiek.

Onder leiding van landelijk programmamanager Auke Blaauwbroek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten krijgen de managers en de Zorg- en Veiligheidshuizen gerichte ondersteuning bij deze ambitieuze opdracht. Dat gebeurt op basis van de meerjarenagenda die sturing geeft in de zorg- en veiligheidshuisdynamiek. Auke gaf afgelopen week over de agenda, thema’s en doelen een presentatie aan het algemeen bestuur en de Regiegroep van het ZVHHBZO.

Dagelijks bestuur

In de 21 regiogemeenten zijn inmiddels de nieuwe gemeenteraden en colleges van B&W volop actief. Na diverse wethouderswisselingen is ook het dagelijks bestuur van het ZVHHBZO veranderd. Lees verder

Burgemeesters Paul Verhoeven (Heeze-Leende, voorzitter), Frank van der Meijden (Laarbeek) en Jetty Eugster (Reusel-De Mierden) blijven op hun post.

Nieuw in het DB zijn de wethouders Renate Richters (Eindhoven), Cathalijne Dortmans (Helmond), Peter Looijmans (Geldrop-Mierlo) en Wilma van der Rijt (Best).

Mevrouw Richters en mevrouw Dortmans zijn inmiddels benoemd tot respectievelijk secretaris en penningmeester voor het algemeen en het dagelijks bestuur van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Meer of nee?

Collega(‘s) aanmelden of deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Mail naar secretariaat@vhhbzo.nl

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT