Nieuwsbrief oktober 2017

Welkom

In deze nieuwsbrief onder meer:

* Drukbezochte netwerkbijeenkomst
* Wisselingen in de personele bezetting
* Nieuws over COM en PGA

Suggesties, ideeën, tips, op- of aanmerkingen? We horen ze graag!

namens alle collega’s,
Tom Pietermans, ketenmanager

Meer of nee?

Collega(‘s) aanmelden of deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen?
Mail naar info@vhhbzo.nl

COM-informatie

Professionals die we uitnodigen voor een COM-overleg, krijgen sinds vorige maand direct uitgebreide informatie.

Met deze informatie willen we meteen duidelijkheid scheppen over wie we zijn, wat we doen en wat COM(-overleg) beoogt; dat werkt een stuk helderder!
De informatie is hier op onze website te vinden.

Derde netwerkbijeenkomst goed bezocht

De wederom drukbezochte netwerkbijeenkomst op maandag 25 september stond in het teken van (de samenwerking met) Veilig Thuis. Na de netwerklunch luisterde de volle zaal naar het impactvolle verhaal van twee ervaringsdeskundigen.

Met ruim tachtig professionals van onder meer regiogemeenten, politie, LEV, Reclassering Nederland, Openbaar Ministerie en drie wethouders was de bijeenkomst prima bezocht. Ketenmanager Tom Pietermans heette hen van harte welkom, met name de deelnemers uit de vakgebieden jeugd en zorg.

Namens Veilig Thuis gaf Maria Spijkers een presentatie, daarbij geassisteerd door Wieteke de Laat, Astrid Louwers en Cathelijne Berkvens. Aan de hand van de twee casussen Janna en Deborah gaven zij een kijkje in de complexe materie en vele vormen van veelvoorkomend huiselijk geweld en kindermishandeling: “We weten dat dit het topje van de ijsberg is, dweilen met de kraan open.”

De taakverdeling met de 21 regiogemeenten op basis van de samenwerkingsovereenkomst en focus op herhaald daderschap, in samenwerking met het Veiligheidshuis, moeten onder meer de effectieve aanpak ervan stimuleren.

Daarna ging Maria dieper in op de fasen veiligheid, hulpverlening en herstel die op elk casusonderzoek door Veilig Thuis volgen. Uit de presentatie, en uit de soms kritische vragen vanuit de zaal, kwam naar voren welke hobbels er zitten in procesregie, regie in de ‘eigen’ kolom en communicatie. De uitkomst: gezamenlijke borging is noodzakelijk, ook al is er discrepantie tussen gemeentelijke en regionale afspraken op papier en de weerbarstige praktijk.

 

Na de lunch, in of uit het zonnetje, was de microfoon voor ervaringsdeskundigen Dave van Veen en Toon Walravens. Oprecht gaven zij inzicht in hun turbulente (criminele, dakloze en verslaafde) leven en een nuchtere inkijk in het zorg- en hulpsysteem met de nodige valkuilen en struikelblokken. Dave noemde dat ‘door een heuvelachtige asfaltweg zwemmen’. Toon maakte een andere vergelijking: “De overheid is een 56k-inbelmodem, terwijl de jeugd nu 4 en 5G is. In plaats van theorie en methodieken moeten ze zorgvuldig het gesprek (blijven) aangaan en ontmoeten. Natuurlijk is zorg- en hulpverlening een keten, maar die moet wel beginnen bij de cliënt.” Ze legden bovendien de vinger op de zere plek van de bureaucratie en privacy.

Personele wisselingen

In het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is de personele bezetting de afgelopen tijd veranderd.

Receptioniste Sibylla Lemmers heeft een nieuwe baan elders. Haar opvolgster is geen onbekende: Marly van de Kam bemant al langer de receptie aan de Smalstraat. Zij werkt voortaan fulltime bij ons.
Guido Steger en Johan van Rhijn zijn terug bij hun moederorganisatie Politie Eindhoven Zuid.

Werkgebieden procesregisseurs

PGA-procesregisseur Eric van Kessel keerde per 1 oktober terug naar de gemeente Eindhoven en zijn collega Karim Ajouaou bouwt in uren af omdat hij werkzaamheden buiten het Veiligheidshuis gaat uitvoeren. Procesregisseur Koby Kooijmans heeft eveneens haar werkzaamheden bij VHHBZO neergelegd en is terug bij de gemeente Eindhoven.

Hun opvolgers Esther Smeets-Carmiggelt (komt van het OM), Leonie Neggers (Raad voor de Kinderbescherming) en Manon Veendrick (gemeente Nuenen) zijn al sinds 1 juni actief. Inmiddels hebben zij een eigen werkgebied waarin zij de relaties met de gemeenten in de basisteams en ketenpartners onderhouden. Esther doet het relatiemanagement voor De Kempen, Leonie voor Eindhoven, Jacqueline van Dooren voor Peelland en Manon voor werkgebied Dommelstroom.

Persoonsgerichte Aanpak (PGA)

Procesregisseur Manon Veendrick heeft de PGA-taken overgenomen van haar voorganger Eric van Kessel. Na de overdracht is de PGA-stand van zaken opgemaakt en zijn positieve en aandachtspunten benoemd.

De Persoonsgerichte Aanpak is goed ingeburgerd, zo kan gesteld worden. De vaste kern van deelnemers aan het Groot PGA weet elkaar goed te vinden en heeft PGA-expertise opgebouwd. De aanpak is inmiddels in alle 21 regiogemeenten uitgerold en de selectie- en werkprocessen zijn helder.

Aandacht

De daadwerkelijke uitvoering van de PGA vergt soms extra aandacht. Dat geldt dan met name voor multidisciplinaire uitvoering van het plan van aanpak op casus- en dus persoonsniveau.
Manon focust op de ‘waarom’-vraag van PGA: het verminderen van recidive en overlast. De interventiematrix wordt een belangrijk middel. In het plan van aanpak moeten keuzes worden gemaakt voor de benodigde PGA-tactiek(en) uit die interventiematrix:

  • opsporen
  • afnemen
  • tegenhouden
  • verstoren
  • signaleren / adviseren
  • resocialisatie /zorg.

Voor de uitvoering van de plannen van aanpak is deskundigheid van de casusregisseur van belang. De procesregisseur houdt daarom een korte lijn met de casusregisseur, om waar nodig ondersteuning te bieden.

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT