Onze partners

De 21 regiogemeenten zijn zowel ons werkgebied als onze samenwerkingspartners. Zij zijn alle vertegenwoordigd in ons algemeen bestuur (zie hieronder voor de samenstelling van het dagelijks bestuur).

In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken tal van organisaties samen voor een veiliger en leefbaarder regio. Het Zorg- en Veiligheidshuis helpt daarin door te signaleren, direct te overleggen en te adviseren.

De samenwerkingspartners van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost zijn actief in zorg en veiligheid. Zij zijn dagelijks bezig met maatschappelijk werk, (geestelijke) gezondheidszorg, verslavingszorg, huisvesting, kinderen en jeugd, handhaving, misdaadbestrijding, justitie, reclassering en slachtofferhulp.

Overige partners

Andere partners waarmee we samenwerken:

De 21 regiogemeenten vormen het algemeen bestuur. Uit hun midden is het dagelijks bestuur samengesteld:

Dagelijks bestuur

Subregio Dommelstroom

Burgemeester Paul Verhoeven (gemeente Heeze-Leende), voorzitter

Wethouder Caroline van Brakel (gemeente Nuenen ca)

Subregio Peelland

Burgemeester Frank van der Meijden (gemeente Laarbeek)

Wethouder Margreet de Leeuw-Jongejans (gemeente Helmond)

Subregio Eindhoven

Wethouder Jannie Visscher (gemeente Eindhoven)

Subregio De Kempen

(Waarnemend) Burgemeester Jetty Eugster (gemeente Reusel-De Mierden)

Wethouder Raf Daenen (gemeente Oirschot)

BZO

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT