Ketenveldnorm levensloopfunctie

Pilot regionale aanpak voor personen met verward gedrag en hoog veiligheidsrisico

Samen met de collega’s van Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noord is ZVHHBZO zich aan het specialiseren in de integrale en regionale aanpak voor personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Namens het faciliterende ZVHHBZO werkt procesregisseur Rob van Kessel daarin sinds vorig jaar nauw samen met projectleider Helga Aarts van GGzE: ”De pilot is er om het volledige speelveld te kunnen benutten en effectief samen te werken voor deze complexe doelgroep.”

Aan diverse aspecten die nog verdere doorontwikkeling behoeven, wordt nog gewerkt: “Ook gaandeweg in de praktijk. Een dynamisch ontwikkeltraject dus, steeds met dezelfde mensen aan de adviestafel. Ik ben er positief over dat we uitkomen op een vaste en geborgde werkwijze binnen de bestaande structuur.” Er is subsidie toegekend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, zodat er waarschijnlijk komend jaar een dedicated projectleider komt die de diverse ontwikkelideeën kan bekijken en borgen in de bestaande structuur.

 

Over de ketenveldnorm

De ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg moeten de ondersteuning, begeleiding en zorg verbeteren voor mensen met verward en gevaarlijk gedrag door een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. De ketenveldnorm richt zich op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, onder ‘reguliere’ financieringsstromen vallen, maar wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor de levensloopfunctie gelden zeven criteria.

Onder aansturing van de regionale Programmaraad Zorg & Veiligheid testen we dit jaar de implementatie van de ketenveldnorm in Oost-Brabant, brengen we knelpunten in kaart en zorgen we voor oplossingen. Namens de regio nemen drie bestuurders deel aan deze Programmaraad; burgemeester Judith Keijzers van Oirschot en wethouders Renate Richters Eindhoven) en Harrie van Dijk (Helmond). GGzE is regievoerder van de Oost-Brabantse pilot, elders in het land lopen nog enkele pilots. Regio Oost-Brabant heeft 1,4 miljoen inwoners, 38 gemeenten en twee Zorg- en Veiligheidshuizen. Naar schatting zijn hier ongeveer 150 mensen die in aanmerking komen voor de levensloopfunctie. De ketenveldnorm vergt nauwe samenwerking tussen netwerkpartners uit de zorg-, veiligheids- en inkoopketen. Vanaf 2020 gaat heel Nederland aan de slag met de implementatie van de ketenveldnorm, om de impact op de samenleving en de druk op zorg, politie en justitieel apparaat te verminderen.

In komende nieuwsbrieven gaan we dieper in op de pilot en de ketenveldnorm zelf.

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT