Uitgelicht: casussen

De rol van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost als spin in het web kan divers zijn. De beste manier om die duidelijk te maken, is aan de hand van al dan niet succesvol afgesloten casussen.

Dit zijn casussen uit de dagelijkse praktijk van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost:

Privacy versus informatie delen PGA-procesregie Gianni Pilot Top X Casus op maat: escalatierisico's van stalking beperken Casus op maat: huiselijk geweld

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT