Dit is het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Wat, wie en hoe

In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken overheid, politie, justitie, reclassering, kinderbescherming en (verslavings)zorg samen. Hun gezamenlijke doel is de veiligheid en leefbaarheid in de 21 regiogemeenten (zie hieronder) in Brabant Zuidoost te verbeteren.
Hoe? Door onder strakke regie van het Zorg- en Veiligheidshuis ernstige zorgproblematiek, overlast en criminaliteit te bestrijden.

Deze animatie legt uit (in drie minuten) hoe de Nederlandse (Zorg- en) Veiligheidshuizen werken.

 

Netwerk

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een netwerk, een samenwerkingsverband tussen partners uit de strafrecht- en zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur. Samen pakken zij complexe problematiek aan en dringen zo overlast, huiselijk geweld en criminaliteit terug.

Hoe? De samenwerkingspartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Daardoor kunnen we zorg- en veiligheidsproblemen beter, sneller en effectiever aanpakken.

Manier van werken

Probleemgevallen pakken we aan met een mix van preventie, repressie en zorg, om potentieel grote problemen zo klein mogelijk te houden.

Lees meer over de manier van werken van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost met Casus Op Maat en Persoons Gerichte Aanpak.

 

Bestuur

Zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst is er een regiegroep samengesteld. Deze bestaat uit het algemeen bestuur – de 21 regiogemeenten – en de ketenpartners die de overeenkomst ondertekenden.
De groep heeft als helicoptertaak onder meer adviseren over de strategische agenda van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, de jaarlijkse begroting en over gesignaleerde (overstijgende) knel- en verbeterpunten in keten- of netwerksamenwerking.

Lees hier meer over de eerste bijeenkomst van de regiegroep:

Nieuwe regiegroep voor de eerste keer bijeen

Dagelijks bestuur

 

Subregio Dommelstroom

Burgemeester Paul Verhoeven (gemeente Heeze-Leende), voorzitter

Wethouder Peter Looijmans (gemeente Geldrop-Mierlo)

 

Subregio Eindhoven

Wethouder Renate Richters (gemeente Eindhoven), secretaris

 

 

Subregio Peelland

Burgemeester Frank van der Meijden (gemeente Laarbeek)

Wethouder Harrie van Dijk (gemeente Helmond), penningmeester

 

Subregio De Kempen

Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling (gemeente Oirschot)

De opvolger van vertrekkend wethouder Wilma van der Rijt (gemeente Best) wordt nog bekendgemaakt

 

 

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT